Kittens expected January 30, 2020/Kattungar väntas 30 januari 2020

Kittes expected between S* All Inclusive Chicago O’Hair, Som o and S* All Inclusive Leia, Aby n var./ Kattungar väntas mellan S* All Inclusive Chicago O’Hair, Som o och S* All Inclusive Leia, Aby n var. Ruddy, Sorrel, Blue and Fawn kittens are possible. Viltfärgade, Sorrel, Blå och Fawn är möjliga färger.

Pedigree of litter/Kullens stamtavla

http://stambok.sverak.se/Provparning/Visa/1.466952-2.428991

S* All Inckusive Chicago O’Hair , Som o.

S* All Inclusive Leia, Aby n var.

Kattungarna 7 veckor gamla den 1 maj /Kittens 7 weeks old on May 1st

S* All Inclusive Chicago O’Hair, Somali O hane, reserverad/S* All Inclusive Chicago O’Hair, Somali O hane, reserved
S* All Inclusive Chelsea O’Hara, Aby o var hona, tingad /S* All Inclusive Chelsea O’Hara, Aby o var female, spoken for
S* All Inclusive Thomas O’Malley, Aby n var hane, reserverad /S* All Inclusive Thomas O’Malley, Aby n var male, reserved
S* All Inclusive Chimamanda O’Mega, Aby o var hona, tingad /S* All Inclusive Chimamanda O’Mega, Aby o var female, spoken for

Kattungarna 4,5 veckor gamla/Kittens 4,5 weeks old

S* All Inclusive Chicago O’ Hair, Somali o hane, reserverad/ S* All Inclusive Chicago O’ Hair, Somali o male, reserved
S* All Inclusive Scarlet O’ Hara, Aby o var hona, tingad/ S* All Inclusive Scarlet O’ Hara, Aby o var female, spoken for
S* All Inclusive Thomas O’ Malley, Aby n var hane, reserverad/ S* All Inclusive Thomas O’ Malley, Aby n var male, reserved
S* All Inclusive O’ Mega, Aby o var hona, tingad/ S* All Inclusive O’ Mega, Aby o var female, spoken for
Gizeh de La Lubaya, Aby n var, mamma till kattungarna/ Gizeh de La Lubaya, Aby n var mother of the kittens

Kittens are 3.5 weeks old/kattungarna är 3,5 veckor gamla

S* All Inclusive Chicago O’ Hair, Somali hane/ S* All Inclusive Chicago O’ Hair, Somali male
S* All Inclusive Scarlett O’ Hara, Aby o var hona/ S* All Inclusive Scarlett O’ Hara, Aby o var female
S* All Inclusive Thomas O’ Malley, Aby n var, hane/ S* All Inclusive Thomas O’ Malley, Aby n var, male
S* All Inclusive Oh Serendipity, Aby o var hona/ S* All Inclusive Oh Serendipity, Aby o var female

Kattungarna 2,5 veckor gamla/Kittens 2.5 weeks old

S* All Inclusive Chicago O’ Hare, Somali hane/ S* All Inclusive Chicago O’ Hare, Somali male
S* All Inclusive Scarlet O’ Hara, Aby var hona/ S* All Inclusive Scarlet O’ Hara, Aby var female
S* All Inclusive Thomas O’ Malley, Aby var hane/ S* All Inclusive Thomas O’ Maley, Aby var male
S* All Inclusive Scilla O’ Hara, Aby var hona/ S* All Inclusive Scilla O’ Hara, Aby var female