About S* All Inclusive/ Om S* All Inclusive

Photogallery/Fotogalleri

WHO WE ARE

My Cattery name is S* All Inclusive and my name is Katinka Pålsson. I have a SVERAK Approved Cattery, and I have successfully completed the courses G1, G2, and G3 at PawPeds Academy. 

 I grew up in the south of Sweden but I´m living in the Stockholm area since 1983.

I got my first cat in 2000, a white domestic cat who’s name is Snöflinga, RIP 1999-2018. After a few years I wanted one more cat, definitely an Abyssinian. I had encountered 4 wonderful Abys when I visited my collegues one day. I got my Aby, EC S*Tsumari’s Midori as a present to myself in 2003. Rip 2002-2019.

At a cat show in Stockholm I met Kirsi Vuori (owner of the cattery FIN* Kisompa´s) and her beautiful Somali cats. In October 2006 I imported my first breeding cat, a Sorrel Somali, GIC FI* Kisompa’s Daria, RIP 2006-2018, a wonderful lady who got her first litter in 2008.

 

Om oss

Mitt stamnamn är S * All Inclusive och mitt namn är Katinka Pålsson. Jag växte upp i södra Sverige men jag bor i Stockholmsområdet sedan 1983. Jag fick min första katt 2000, en vit huskatt, Snöflinga, RIP 1999-2018. Efter några år ville jag ha ytterligare en katt, definitivt en abessinier. Jag hade stött på fyra underbara Abys när jag besökte mina kollegor en dag. Jag fick min Aby, EC S * Tsumaris Midori som en present till mig själv 2003. Rip 2002-2019. På en kattutställning i Stockholm träffade jag Kirsi Vuori (ägare av katteriet FIN * Kisompa´s) och hennes vackra somalikatter. I oktober 2006 importerade jag min första avelskatt, en Sorrel Somali, GIC FI * Kisompa’s Daria, RIP 2006-2018, en underbar dam som fick sin första kull 2008.

Contact katinka.palsson (at) gmail.com

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring.

Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.