Plans/Planer

Next litter will be in 2024 between Over-nite Sensation Jewel Som n and a suitable male

Nästa kull planeras till 2024 mellan Over-nite Sensation Jewel, Som n och en lämplig hane

————————————————————————————————–