Kittens expected January 30, 2020/Kattungar väntas 30 januari 2020

Kittes expected between S* All Inclusive Chicago O’Hair, Som o and S* All Inclusive Leia, Aby n var./ Kattungar väntas mellan S* All Inclusive Chicago O’Hair, Som o och S* All Inclusive Leia, Aby n var. Ruddy, Sorrel, Blue and Fawn kittens are possible. Viltfärgade, Sorrel, Blå och Fawn är möjliga färger.

Pedigree of litter/Kullens stamtavla

http://stambok.sverak.se/Provparning/Visa/1.466952-2.428991

S* All Inckusive Chicago O’Hair , Som o.

S* All Inclusive Leia, Aby n var.