Kattungar väntas mellan SE* Whiskers’Paws Terra di Sienna, sorrel somali och (N) Kiachero Kiano, blå somali. Kattungarna kan bli viltfärgade, sorrel, blå eller fawn.