Kattungarna åtta veckor gamla 1 mars 2021/Kittens eight weeks old March 1st, 2021

S* All Inclusive Diamond, som n, hona/female
S* All Inclusive Sapphire, som n, hane/male
S* All Inclusive Emerald, som n, hane/male
S* All Inclusive Ruby, som n, hona/female