P-kullen sex veckor gamla, 9 mars 2020/ P-litter six weeks old, March 9th 2020.

Somali hane, viltfärgad, S* All Inclusive Altun Shan, reserverad/ Somali male, ruddy, S* All Inclusive Altun Shan, reserved
Aby variant hane, sorrel, S* All Inclusive Tarim Pendi, ledig/ Aby variant male, sorrel, S* All Inclusive Tarim Pendi, available
Aby variant hona, viltfärgad, S* All Inclusive Kulun Shan, tingad/ Aby variant female, ruddy, S* All Inclusive Kulun Shan, spoken for
Aby variant hona, fawn, S* All Inclusive Taklamakan Shamo, ledig/ Aby variant female, fawn, S* All Inclusive Taklamakan Shamo, available

Somali hona, viltfärgad, S* All Inclusive Tanggula Shan, tingad/ Somali female ruddy, S* All Inclusive Tanggula Shan, spoken for
Somali hona, sorrel, S* All Inclusive Lop Nor aka Guldkula, stannar/ Somali female, sorrel S* All Inclusive Lop Nor aka Guldkula, stays in the cattery

P-kullen fem veckor gamla, 2 mars 2020/ P-litter five weeks old, March 2nd 2020.

Aby variant hane, sorrel, S* All Inclusive Tarim Pendi, ledig/ Aby variant male, sorrel, S* All Inclusive Tarim Pendi, available
Aby variant hona, viltfärgad, S* All Inclusive Kulun Shan, tingad/ Aby variant female, ruddy, S* All Inclusive Kulun Shan, spoken for
Aby variant hona, fawn, S* All Inclusive Taklamakan Shamo, ledig/ Aby variant female, fawn, S* All Inclusive Taklamakan Shamo, available
Somali hona, viltfärgad, S* All Inclusive Tanggula Shan, tingad/ Somali female ruddy, S* All Inclusive Tanggula Shan, spoken for
Somali hona, sorrel, S* All Inclusive Lop Nor aka Guldkula, stannar/ Somali female, sorrel S* All Inclusive Lop Nor aka Guldkula, stays in the cattery

P-kullen har fått namn. Tema Pamirområdet i centralasien/P-litter has got their names.Theme the Pamir area in Central Asia.

Aby variant hane, sorrel, S* All Inclusive Tarim Pendi/ Aby variant male, sorrel, S* All Inclusive Tarim Pendi
Aby variant hona, viltfärgad, S* All Inclusive Kulun Shan/ Aby variant female, ruddy, S* All Inclusive Kulun Shan
Aby variant hona, fawn, S* All Inclusive Taklamakan Shamo/ Aby variant female, fawn, S* All Inclusive Taklamakan Shamo
Somali hona, viltfärgad, S* All Inclusive Tanggula Shan/ Somali female ruddy, S* All Inclusive Tanggula Shan

Somali hona, sorrel, S* All Inclusive Lop Nor aka Guldkula/ Somali female, sorrel S* All Inclusive Lop Nor aka Guldkula

Kittens expected January 30, 2020/Kattungar väntas 30 januari 2020

Kittes expected between S* All Inclusive Chicago O’Hair, Som o and S* All Inclusive Leia, Aby n var./ Kattungar väntas mellan S* All Inclusive Chicago O’Hair, Som o och S* All Inclusive Leia, Aby n var. Ruddy, Sorrel, Blue and Fawn kittens are possible. Viltfärgade, Sorrel, Blå och Fawn är möjliga färger.

Pedigree of litter/Kullens stamtavla

http://stambok.sverak.se/Provparning/Visa/1.466952-2.428991

S* All Inckusive Chicago O’Hair , Som o.

S* All Inclusive Leia, Aby n var.

Kattungarna 7 veckor gamla den 1 maj /Kittens 7 weeks old on May 1st

S* All Inclusive Chicago O’Hair, Somali O hane, reserverad/S* All Inclusive Chicago O’Hair, Somali O hane, reserved
S* All Inclusive Chelsea O’Hara, Aby o var hona, tingad /S* All Inclusive Chelsea O’Hara, Aby o var female, spoken for
S* All Inclusive Thomas O’Malley, Aby n var hane, reserverad /S* All Inclusive Thomas O’Malley, Aby n var male, reserved
S* All Inclusive Chimamanda O’Mega, Aby o var hona, tingad /S* All Inclusive Chimamanda O’Mega, Aby o var female, spoken for